Бібліотечні фонди

Документний ресурс бібліотеки універсальний за змістом.

Налічує близько 142 781 примірників:

  • книг та брошур – 99 624 примірники
  • періодичних видань – 40 424 примірників
  • електронних видань – 395 диск
  • аудіовізуальних матеріалів – 2 338 примірників

В наявності велика кількість:

* універсальних та галузевих енциклопедій, довідників та словників
* книг з різних галузей знань
* книг та альбомів з питань світового й українського мистецтва
* краєзнавчих видань
* художньої літератури

Щороку бібліотека передплачує понад 100 назв журналів та газет.

У фондах бібліотеки зберігається унікальна колекція – 2027 грамплатівок із записами музичних та літературних творів різних століть і народів.

78888 ...