Бібліотечні фонди

Документний ресурс бібліотеки універсальний за змістом.

Налічує  143 395 примірників:

  • книг та брошур – 100 879 примірники
  • періодичних видань – 39 777 примірників
  • електронних видань – 401 диск
  • аудіовізуальних матеріалів – 2338 примірників

У наявності велика кількість:

* універсальних та галузевих енциклопедій, довідників та словників
* книг з різних галузей знань
* книг та альбомів з питань світового й українського мистецтва
* краєзнавчих видань
* художньої літератури

У 2022 році бібліотека передплачує 8  назв газет.

У фондах бібліотеки зберігається унікальна колекція – 2027 грамплатівок із записами музичних та літературних творів різних століть і народів.

78888 ...