Бібліотечні фонди

Документний ресурс бібліотеки універсальний за змістом.

Фонд документів станом на 01.01.2023 р. налічує 139 043 примірники.

  • книг та брошур – 96 834 примірники
  • періодичних видань – 39 470 примірників
  • електронних видань – 401 диск
  • аудіовізуальних матеріалів – 2338 примірників

У наявності велика кількість:

* універсальних та галузевих енциклопедій, довідників та словників
* книг з різних галузей знань
* книг та альбомів з питань світового й українського мистецтва
* краєзнавчих видань
* художньої літератури

У 2023 році до біблотеки надходить 28 назв газет, і 1 назва журналів.

У фондах бібліотеки зберігається унікальна колекція – 2027 грамплатівок із записами музичних та літературних творів різних століть і народів.

78888 ...