Ресурси

Документний ресурс бібліотеки універсальний за змістом.

Налічує близько 148 250 примірників:

  • книг та брошур – 102 921 примірники
  • періодичних видань – 41 834 примірників
  • електронних видань – 380 диск
  • аудіовізуальних матеріалів – 3 115 примірників

В наявності велика кількість:

  • універсальних та галузевих енциклопедій, довідників та словників
  • книг з різних галузей знань
  • книг та альбомів з питань світового й українського мистецтва
  • краєзнавчих видань
  • художньої літератури

Щороку бібліотека передплачує понад 100 назв журналів та газет.

У фондах бібліотеки зберігається унікальна колекція – 2713 грамплатівок із записами музичних та літературних творів різних століть і народів.

78888 ...