Завдання

Основне завдання бібліотеки полягає у забезпеченні права молоді на вільний доступ до інформації.

•  Основні категорії користувачів:

-         учні старших класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів;

-         студенти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації;

-         працююча молодь;

-         фізичні та юридичні особи, які професійно, або на громадських засадах займаються питаннями юнацтва.

• Бібліотека формує:

-         фонд документів–універсальний за змістом та видами носіїв інформації, що відповідає складу користувачів та їх запитам;

-         систему довідково-бібліографічного апарату, в т.ч. в електронному вигляді, що є навігатором в документних ресурсах.

• Основні напрямки діяльності бібліотеки:

-         популяризація книги та читання серед юнацтва, як важливої складової у гармонійному інтелектуальному розвитку особистості;

-         інформаційна підтримка молоді в навчанні;

-         сприяння правовій, екологічній освіті юнацтва;

-         виховання толерантності в молодіжному середовищі;

-         інформаційна та психологічна підтримка внутрішньопереміщених юнаків і дівчат:

-         інформаційна підтримка юнаків і дівчат з інвалідністю;

-         популяризація кращих зразків культури і мистецтва;

-         поширення серед юнацтва знань про рідний край;

-         створення комфортних умов для дозвіллєвого читання;

-         сприяння творчості юнацтва і молоді, підтримка обдарованих юнаків і дівчат.

• Як науково-методичний центр з питань бібліотечного обслуговування юнацтва, здійснює експертно-діагностичне обстеження роботи бібліотек області, надає їм консультативні послуги, готує і надсилає безкоштовно методико-бібліографічні матеріали та бібліографічні посібники, узагальнює та популяризує кращий бібліотечний досвід.

78888 ...