"Світло роду мого"

Віртуальна книжкова виставка


"Світло роду мого"

Ой роду наш красний,

Роду наш прекрасний, –

Не цураймося, признаваймося,

Бо багато нас є.

(Українська народна пісня)

Бережи свій родовід

Родовідна пам?ять – явище в українському побуті унікальне. В давнину було за обов?язок знати поіменно свій родовід від п’ятого чи навіть сьомого коліна.

Пам'ять про своїх предків була природною потребою. Триматися свого родоводу, оберігаючи в такий спосіб сімейні реліквії і традиції та передаючи їх у спадок наступним поколінням, було обов’язком.

У наш час, час бурхливого національного відродження і національного усвідомлення власної самобутності, історичне минуле країни та окремих сімей, окремих місцевостей стає предметом особливої зацікавленості.

1. Корені та парості : український генеалогікон. / упоряд. тексту та іл., вступ. ст. та приміт. В.Шевчук. – К.: Либідь, 2008. – 472 с.: іл.

У книзі зібрано пам’ятки української біографічної літератури ХІ-ХVІІІ ст. Тексти, віднайдені в невідомих або малодоступних виданнях подаються в перекладах сучасною мовою. Із першоджерел постає історія родів Острозьких, Копистенських, Проскур-Сущанських, Мовчанів, Горленків та ін.

Відкриттям для сучасного читача будуть родинні хроніки, автобіографічні оповіді, генеалогічні оповідання у коментарях історика і літературознавця.

2. Бандурка О.М. Коріння родоводу. – Х.: Т.Д. „Золота миля”, 2010. – 344 с.

Автор книги - Бандурка Олександр Маркович, генерал-полковник міліції професор, доктор юридичних наук, академік. Його доробок – декілька монографій, підручників, посібників, понад 460 статей.

Перед нами важливий історико-біографічний нарис, який заслуговує уваги з різних точок зору: як документ про долю різних поколінь одного роду Бандурків, як біографія історичних осіб, чиї життя і діяльність пов’язані з Черкащиною, як освідчення в любові до рідного краю.

На основі загальновідомих та маловідомих історичних фактів автор допомагає нам по новому побачити ключові події історії Черкащини більш ніж за 400 років.

3. Борщ М.І. Платонів хутір – геніїв колиска. – Черкаси : Вертикаль, видавець Кандич С.Г., 2011. – 104 с.

Відомий черкаський краєзнавець Микола Борщ розповідає про козацький рід Симиренків, який дав світу геніальних людей. Платон і Василь – талановиті інженери, технологи, конструктори, хіміки, перші організатори на Україні виготовлення цукру на пару, модерного пароплавства на Дніпрі, меценати зі світовим іменем. Левко і Володимир – відомі вчені і практики садівництва. Поема пронизана гордістю за нашу землю і людей, яких вона зростила.

Крім поеми у книзі подано досить обширну історичну довідку про родовід Симиренків, фото будинку-музею, Мліївського цукроварно-рафінадного комбінату та монети із зображенням родового дерева цього роду.

4. Вакка А.Б. Вака/Ваченко/Вакка – казаки Переяславского полка Войска Запорожского и их потомки ХVІІ-ХХ в.в.: опыт историко-генеалогического исследования. / А.Б.Вакка, Б.А.Вакка – М.: Культура и традиция, 2010. – 384 с.: илл.

Використовуючи авторську методику пошуку, дослідники представили генеалогічну та біографічну інформацію про тисячу персоналій реєстрових козаків Вака/Ваченко/Вакка Гельмязівської сотні Переяславського полку та їхніх нащадків. Про низку персоналій вміщено нариси з історико-сімейними сюжетами.

Читач може мати власну думку щодо розставлених авторами акцентів у викладі матеріалу, але книга може бути методичним і практичним посібником для тих, хто хоче краще вивчити свій родовід.

5.Діхтяренко Г. Парост. Родовід. Філософія життя і творчості. – Черкаси: Брама-Україна, 2009. – 600 с.

Цю книгу можна назвати мемуарами. „Мабуть, так розпорядився Всевишній, - пише Г.Діхтяренко, - що доля припоручила мені опрацювати спогади батька й матері, братів і сестер, які в кінцевому варіанті оформилися в книгу про родовід. Аби все було в пам’ятку. Аби не загубитися”.

Автор "Паросту", черкаський письменник, у притаманній йому філософській манері письма, проводить паралель між минулим свого родоводу, минулим людства і сучасністю, по-своєму оцінює історію, закликає скористатися безцінним досвідом предків, примножити його і передати нащадкам.

Читаючи цю книгу, можливо, хтось задумається і про свій родовід і захоче скласти генеалогічне дерево свого роду.


6. Мициківська левада. Творчість однієї родини. – К.:КВІЦ, 2006.– 390 с.: іл.

Цей збірник знайомить нас із творчістю родини Мициків із села Вишнополя Тальнівського району на Черкащині, серед яких були літератори, журналісти, фольклористи. В ньому подано прозові, поетичні твори, статті, фольклорні записи.

Розповідається про Горпину Мицик, талановитого носія фольклору, пісні якої перелилися у вірші її сина Федора, його брата Івана, дружини Ірини, синів Мирослава і Вадима і ще багатьох молодих продовжувачів роду Мициків.

Доля і час, життєві незгоди вигубили багатьох Мициків. Та їх рід не пересікся, він живе і розвивається на своїй творчій леваді.

Пісні, донесені Горпиною Мицик:

По горах, горах Ой, рясна-красна

По горах, горах сніженьки лежать, Ой, рясна-красна в лузі калина,

Ой, дай Боже! Ой, дай Боже!

А по долинах річеньки бринять, А ще найкраща в батька дитина,

А по городах маченьки цвітуть. По воду ішла, як зоря зійшла,

Попід той мачок втоптаний шляшок. З водою ішла, як друга зійшла.

Туди ходила грешная панна, В сінечки ввійшла – сінечки сяють,

Грешная панна, панна Маруся. Сінечки сяють – паничі встають,

Вирвала квітку з макового цвітку, Паничі встають, шапки здіймають,

Приклала вона до свого личка. Шапки здіймають, дівки питають:

-Якби я така як оця квітка, „Чи ти царівна, чи королівна?”

То б я здалася в царському дворцю, „Я й не царівна, й не королівна,

В царському дворцю тай за ключницю. Батькова дочка, як паняночка."

Та носила б я срібнії ключі,

Одмикала б я тугії замки,

Торгувала б я медом та вином,

Напувала б я рокові гості,

Рокові гості – колядниченьки.

Ой пили, пили, не заплатили.

З одного взяла коник вороний,

З другого взяла перстень золотий,

З третього взяла лисячу шубу,

Коника взяла – братові дала,

Лисячу шубу – собі до шлюбу.

Батькова дочка, як паняночка”.

7. Сердюк-Баран Л.С. Літопис Щербанівського роду, роду В.А. Симоненка. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2003. – 64 с.

Літопис Щербанівського роду відображає родовід українського поета Василя Симоненка. Це перше в Україні грунтовне і розгорнуте дослідження роду Щербанів-Симоненків з конкретними характеристиками-портретами всіх поіменно. Ініціатором створення цього дослідження стала близька родичка Василя Симоненка – Любов Степанівна Сердюк-Баран. З плином часу кожна зернина документальних свідчень про рід Василя Симоненка набиратиме все вищої духовно-культурної ваги.


8. Солодар О. Як були коцурці… – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А, 2009. – 40 с.

Олександр Солодар, відомий на Черкащині краєзнавець та письменник, видав декілька цікавих праць з історії Чигиринщини.

Друга книга із серії „Невідома Чигиринщина” пропонує зазирнути в минуле краю через призму діяльності представників суботівського роду Коцурів. На читача чекають розповіді про сповнене конфліктів громадське життя українського села ХІХ - поч. ХХ ст. на прикладі представників цієї родини.

9. Степенькіна П.Я. Від роду до роду / П.Я.Степенькіна, С.Ю.Степенькін. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2008. – 310 с.

Автори цієї книги відомі на Черкащині люди.

Степенькіна Парасковія Яківна є багаторічним директором Корсунь-Шевченківського національного історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури, кандидат історичних наук, автор багатьох наукових статей.

Степенькін Станіслав Юрійович – завідувач Корсунь-Шевченківського історичного музею, кандидат історичних наук.

Це перше в українській історіографії комплексне дослідження історії села Вітове Чигиринського району Черкаської області, а також історії родів Буряченків, Козубенків, Некрасів, Орленків, Цимбаленків.

Видання добре ілюстроване.

Додаткова література до розділу:

1. Блонський Г. Стежина пам’яті моєї: поезії. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2002. – 112 с.

2. Віргуш Н.В. Світло роду мого: вибране. – Черкаси: Вертикаль, вид. ПП Кандич С.Г., 2007. – 352 с.

3. Голиш Г. Науковці обговорили, як зупинити духовний Чорнобиль: [наук.-творч. кругл. стіл „До глибин родоводу” провели в ЧНУ ім. Б. Хмельницького] // Нова Доба. – 2012. – 28 лют. – С. 3.

4. Горб-Дубова Т.П. Все рідне до болю. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2005. – 152 с.

5. [Добірка матеріалів про родину Симиренків] // Родовід. – 1995. – № 10. – С. 1-95.

6. Забаштанський В. Древо роду: поезії. – К.: Дніпро, 1990. – 396 с.

7. Наконечний Р. Родовід українців // Голос України. – 2010. – 27 лют. – С. 18-19 – 3 берез. – С. 12-13.

Шукайте інформацію на інтернет-сайтах

Родовід — це інструмент для творчості [Електронний ресурс] / сайт «ХайВей». – Текст. дані. Режим доступу: http://h.ua/story/264225/ (дата звернення: 27.08. 2012). Назва з екрана.

Чи знаєте ви свій родовід? [Електронний ресурс] / сайт «Нововолинськ у фотографіях». – Текст. дані. – Нововолинськ. : «Нововолинськ у фотографіях», 2009 . Режим доступу: http://www.volfoto.inf.ua/pagesi/istomist/statti/simja/rodovid/rodovid.htm (дата звернення : 27.08.2012). Назва з екрана.

Шокало О. Родина – життєтворна клітина народу [Електронний ресурс] // «Четверта хвиля». – 2011. – № 180. – С. 1. Режим доступу : http://usim4.eukrainians.net/ua/archive/2011/novyny180k.htm (дата звернення : 28.08.2012). Назва з екрана.

Як дізнатися про свій родовід? [Електронний ресурс] / сайт «Дім та сім'я». – Текст. дані. Режим доступу: http://7ja.co.ua/yak-diznatysya-pro-svij-rodovid.html (дата звернення: 27.08. 2012). Назва з екрана.

Як дослідити власний родовід? [Електронний ресурс] / сайт «Сім’я і дім». – Текст. дані. – Луцьк. : Сім’я і дім. – Режим доступу: http://www.simya.com.ua/articles/47/9670/7/ (дата звернення : 27.08.2012). – Назва з екрана.

Берегиня роду і народу

Звичай шанувати Матір-Берегиню, яка через віки несе свій родовід – один із кращих звичаїв українського народу. Ми славимо Матір, яка відроджує наші душі, нашу занедбану землю, є джерелом добра і світла.

1. Драчковська О. Нянька-ненька. Зі щоденника заробітчанки. – Л.: Кальварія, 2009. – 192 с.

Це емоційна психологічна проза. Перед нами сучасна жінка-мати, жінка-заробітчанка. Якою є сучасна мати? Чи є вона Берегинею? Вона дбає про матеріальне забезпечення своєї родини, але чи не втрачається при цьому духовний зв’язок мати – дитина?

2. Книга про Матір. Укр. поети ХІХ-ХХІ ст. / передм. О.О.Омельченка; упоряд. В.Л.Чуйко. – К.: Криниця, 2003. – 319 с.

У виданні вперше тематично підібрані та об’єднані поетичні твори 232-х українських поетів, що присвячені українській матері, яка на важких роздоріжжях історії самовіддано бореться за добро і світло в житті своїх дітей, за продовження роду, а значить – за збереження і відродження української нації.

3. Костенко Л.В. Мадонна Перехресть. – К.: Либідь, 2011. – 112 с.: іл.

Ліна Костенко – поетеса і мати. Це книжка дуже особиста: вона присвячена коханій доньці – Оксані. З великою довірою до свого читача автор відкриває родинний альбом – ніби запрошує на вогник до рідного дому. Вірші пронизані теплотою материнських почуттів до своєї дитини.

4. Піньковська Е.А. „Духовне материнство” – Фастів: Поліфаст, 2006. – 124 с.

Величезну відповідальність бере на себе та, що вирішить стати матір’ю.

Майбутнім мамам, а також і татам, з позицій багаторічного досвіду лікаря, автор дає поради. Головною метою цієї книги є підвищення відповідальності батьків і головне матері за майбутнє своєї дитини та своєї родини.

5. Сингаївський М. Материна пісня: Роздуми про українську колискову. – К.: Т-во „Знання України”, 1992 – 48 с.

Все починається з дитинства, з колискової. Звідти беруть початок наші турботи і радощі, смуток і веселість, тривоги і сподівання.

Мати і материнство, колиска і колискова – то вічні теми і в літературі. І кожна колискова – то перлина народної творчості, то надія на завтрашню днину. Своєю ніжністю вона лікує і дитину і матір. І тим самим озаряє наш світ.

6. Скуратівський В.Т. Берегиня: худож. оповіді, новели. – К.: Рад. письм., 1987. – 278 с.

Слова як люди - у кожного своя історія. Іноді, вживаючи їх, ми й не підозрюємо, який глибокий зміст вони несуть.

Суть слова „Берегиня” відкрила авторові добра його мати, вона і надихнула на створення книжки. Та, власне кажучи, вона і сама виступила Берегинею своєї оселі, всього доброго і важливого в житті своєї дитини, своєї сім’ї. І такі слова можна сказати про всіх матерів, які бажали щастя своїм дітям.

7. Спок Б. Разговор с матерью: / пер. с англ.; вступ. ст. Ю.П.Азарова; общ. ред. В.С.Мухиной. – М.: Прогресс, 1987. – 224 с.: ил.

Книга відомого американського вченого, психолога, педагога та громадського діяча Бенджаміна Спока – це діалог з жінкою-матір’ю про її велику роль у вихованні фізично і морально здорової дитини.

8. Томенко М. Трудова книжка матері: епічно-психологічна драма народного болю у 4-х кн. – К.: Фенікс, 2008. – 308 с.

Тетралогія Миколи Томенка – визначне явище в українській літературі. За словами Жулинського, „Микола Томенко наважився вичитати долю свого роду, свого народу із власних спогадів, із трудової книжки Матері,…”.

Ця книга – духовний пам’ятник українській Матері, яка наш народ не раз рятувала із бід. А образ матері поета буде світитися багатьом поколінням свічкою пам’яті.

Додаткова література до розділу:

1. 9 заповедей матери Терезы // Домаш. очаг. – 2008. – № 4. – С. 113.

2. „Жінка – велике, дивне, ніжне слово: [сценарій свята] // Шк. світ. – 2012. – берез. (№ 12). – С. 17-19.

3. Коваленко Т. День матері // Всесвіт. л-ра. – 2009. – № 5. – С. 12-15.

4. Літостанська С. Низький уклін Вам, мамо. // Шк. б-ка. – 2010. – № 4. – С. 122-123.

5. Манько Л. Ми будем вічно пам’ятати жінку, ім’я якої мати. // Шк. світ. – 2011. – квіт.(№ 14) – С. 14-15.

6. Мащенко М. Мамо, рідна, єдина…: повісті. – К.: Молодь,1991. – 96 с.

7. Несторова О.В. Поки буде мати на землі: (Інтегр. урок) // Шк. б-ка. – 2010. – № 4. – С. 119-121.

8. От Нонны до Мадонны: [20 самых-самых извест. матерей] // Аргументы и факты в Украине. – 2010. – янв. (№ 1). – С. 32.

9. Ошо О. О женщине: соприкосновение с женской духовной силой. – К.: София, 2006. – 288 с.

10. Перун М.Б. Типологія емоційного ставлення жінок до материнства: [психологія материнства] // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6 С. 11-16.

11. Поліщук Т. Життєвий орієнтир українців – сім’я: (соціологи визначили, що формує наші моральні принципи) // Уряд. кур’єр. – 2011. – 2 листоп. – С. 4.

12. Постовий В. Феномен материнства // Наука і сусп-во. – 2011. – № 9-10. – С. 31-36.

13. Сповідь перед матір’ю // Все для вчителя. – 2007. – № 5. – С. 9-13.

14. Ткачук К. Материнська доля – це повість: [матеріали до написання твору про матір] // Нар. армія. – 2012. – 12 тр. – С. 6.


Шукайте інформацію на інтернет-сайтах

Материнство [Електронний ресурс] / сайт «бэби.ру» . – Текст. дані. Режим доступу: http://www.baby.ru/blogs/post/1102899/ (дата звернення : 27.08. 2012). Назва з екрана.

Материнство – це святе [Електронний ресурс] / сайт «forUm» . – Текст. дані. Режим доступу: http://ua.for-ua.com/interview/ 012/05/11/120008.html дата звернення : 20.06. 2012). Назва з екрана.

Мати - берегиня роду людського [Електронний ресурс] / сайт Корсунь – Шевченківського району. – Режим доступу: http://korsunr.gov.ua /home/490-mati-bereginja-rodu-ljudskogo.html (дата звернення : 27.08. 2012).

Мати - берегиня роду людського [Електронний ресурс] / сайт Черкаської обласної державної адміністрації. – Текст. дані. Режим доступу: http://www.oda.ck.ua/?section=2&page=3&id=6601 (дата звернення : 27.08. 2012). Назва з екрана.

Мати - берегиня роду [Електронний ресурс] / сайт «Острів знань». – Текст. дані. – Режим доступу: http://shkola. ostriv.in.ua/publication/code-1d437f67989d4/list-aab774eb26 (дата звернення : 27.08.2012). – Назва з екрана.

Не зашкодь собі, не зашкодь майбутньому !

На традиційне запитання „Якою б ви хотіли виростити свою дитину?” – більшість матерів відповідає: „Передусім здоровою, доброю, чуйною”.

Ці поняття нерозривно пов’язані між собою. Народна мудрість засвідчує, що 99 відсотків хвороб придбані людиною через свою поведінку, ставлення до навколишніх, неправильний спосіб життя. Тепер це засвідчує і наука.

Отже, від матері та батька значною мірою залежить формування духовності, здоров’я і благополуччя дітей. Це батьки передають своїм дітям важливі життєві цінності.

Література цього розділу дає багато цікавих і корисних порад щодо зереження свого здоров'я для продовження роду та в питаннях виховання дітей.


1. 10 шагов к совершенству. Книга для женщин / сост. Саратова О.М. – Х.: Книж. клуб, 2006. – 287 с.

Кожна жінка, напевне, не раз задумувалась над тим, як стати привабливою. Якщо це так, тоді ця книга саме для таких жінок.

Як полюбити себе, як бути в гармонії з оточуючим світом? Ці непрості завдання допоможе вам вирішити дане видання, укладачем якого є теж жінка.

Гармонія, внутрішній спокій, любов, які наповнюють жінку, здатні творити чудеса. Ці прекрасні почуття передаються від жінки-матері дітям, а також і всім людям, що оточують її.

2. Ільїна Н.А. Ростити дитину. Як? / Н.А.Ільїна, Д.В. Хорсанд. – Х.: Вид. група „Основа”, 2009. – 398, [2] с.: іл. – (Краща книга про дитину).

Автори цієї книги – практичний психолог і талановитий педагог, обидві – щасливі мами, діляться своїм професійним та батьківським досвідом, пропонують практичні рецепти розв’язання проблем, що „перевірені й схвалені” багатьма батьками.

У Додатку вміщено список книг для сімейного читання. Ця книга унікальна не тільки обсягом практичної інформації, але й легким довірчим стилем.


3. Млодик И.Ю. Книга для неидеальных родителей или Жизнь на свободную тему. – М.: Генезис, 2009. – 232 с. - (Родительская библиотека).

Батьки хочуть знати і любити своїх дітей. Ця зовсім проста думка і наштовхнула авторку до написання даної книги. Це книга для батьків, які розуміють, що дитина – це чудо. В книзі немає місця для нотацій. Вона просто допоможе батькам краще розуміти своїх дітей.


4. Оржеховська В.М. Духовність і здоров’я. – К.: Духовність і здоров’я, 2004. – 168 с.

Уже в підлітковому віці виникають „філософські” запитання: Для чого я народився і живу? Яка я людина? Яким мене бачать інші люди – батьки, друзі, вороги? На всі ці запитання треба знайти відповідь. Бо інакше як жити далі в цьому складному світі. Як бути вдоволеним від життя і не втратити людської гідності?

Без таких рис як духовність, моральність, вихованість аж ніяк не обійтись. І першими, хто допомагає нам у формуванні цих рис є звичайно батьки, родина.

І ще один дуже важливий аспект висвітлюється у цій книзі – зв’язок між моральністю і станом здоров’я людини. Отже правильне виховання закладає з дитинства основу для гармонійного розвитку особистості.


5. Перрикон Н. 7 секретов женщин / [пер. с англ.] О.С.Епимахова. – М.: РИПОЛ класик, 2009. – 272 с.: ил.

Як зберегти себе здоровою і привабливою розкаже Вам, милі жінки, ця книга.

Її автор провідний американський спеціаліст з питань здорового способу життя.

Здоров’я жінки – це здоров’я майбутніх дітей, а значить і майбутнього людства. Отже це тема надзвичайно важлива для кожного із нас.


6. Семенова А. Книга здоровья для всей семьи. – СПб.: Изд. „Крылов”, 2008. – 256 с. – (Золотой фонд).

Сім’я – це унікальний світ зі своєю енергетикою, поглядами на життя, звичками і укладом.

Здоров’я одного члена сім’ї незримо пов’язано зі здоров’ям інших.

Як знайти причину хвороб, позбавитись сімейних недугів? Про це розкаже популярний автор, спеціаліст по оздоровленню на фізичному і енергетичному рівні Анастасія Семенова.


7. 101 правило здоровья для женщин. – М.: АСТ Астрель, 2009. – 384 с.

Здоров’я необхідне всім, але щодо жінок, то здоров’я в їхньому житті займає особливе місце, адже жінка ще й мати, берегиня домашнього вогнища.

Існує ряд елементарних правил, дотримуючись яких, можна зберегти здоров’я і запобігти багатьом недугам. Читаючи цю книгу, ви зрозумієте, що дотримуватись цих правил легко і корисно.

8. Хей Л. Мудрость женщин – М.: ОЛМА Медиа групп, ОЛМА-ПРЕСС, 2009. – 192 с. – (Здоровье и счастье в моих руках).

Сила думки, здатність налаштувати себе на позитивний лад допоможе вилікуватися від багатьох хвороб. Саме про це книга Луїзи Хей.

Візьміть контроль над своїм тілом в свої руки. Наш фізичний і ментальний стан залежить від нас самих.

В книзі є таблиця, яка допоможе установити причину ваших хвороб і підібрати способи їх лікування.

Отже, полюбіть себе і ви зцілите своє тіло, розум і дух.

Додаткова література до розділу:

1. Велитченко В.К. Советы будущей маме / В.К.Велитченко, Н.В.Велитченко – М.: Сов. спорт, 1990. – 56 с.: ил. – (Физкультурная библиотечка родителей).

2. [Демографічна ситуація в Україні: проблеми і перспективи]: [спецвипуск] // Уряд. кур’єр. – 2012. – 31 січ. – С. 1-12.

3. Здоровий спосіб життя: бібліогр. дайджест (комун. заклад „Обл. б-ка для юнацтва ім. В.Симоненка” Черкас. обл. ради; авт.-уклад. Н.М.Бартош. – Черкаси: [б.в.], 2011. – 16 с.

4. Миколюк О. Як зберегти генофонд нації?: (Україні потрібна тотал. пропаганда здоров. способу життя та культури стосунків) // День. – 2011. – 19 лип. – С. 6.

5. Нікітіна С.О. Формування соціального, фізичного, духовного здоров’я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 7. – С. 11-14.

6. Спок Б. Дитина та догляд за нею / пер. В.М.Верховеняк, худож.-оформлювач Л.Д.Киркач-Осипова. – Х.: Фоліо, 2007. – 671 с.

7. Формула здоровья: [слагаемые хорошого самочувствия] // Добрые советы. – 2011. – № 5. – С. 32-50.

8. Фрост Д. Уход за малышом. Растим здорового ребенка от рождения до года. Советы самой знаменитой няни / [пер. С англ. Т.А.Исерсон]. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 368 с.: ил. – (Мама и малыш).

9. Шевельова Т. Що заважає бути здоровою? [до проблеми охорони материнства в Україні] / Шевельова Т., Кізлик Л. // Фін. контроль. – 2010. – № 1. – С. 14-15.

Шукайте інформацію на інтернет-сайтах

7 правил здорового способу життя [Електронний ресурс] / сайт «uwm.com.ua». – Текст. дані. – К. : «uwm.com.ua» Режим доступу: http://uwm.com.ua/node/41 (дата звернення : 28.08.2012). Назва з екрана.

Здоровий спосіб життя [Електронний ресурс] / сайт «Здоров'я та здоровий спосіб життя». – Текст. дані. – К. : «Здоров'я та здоровий спосіб життя» , 2000 – . – Режим доступу: http://zdorovja.kiev.ua/ (дата звернення : 28.08.2012). – Назва з екрана.

Здоровий спосіб життя [Електронний ресурс] / сайт «Лада»: жіночий часопис. – Текст. дані. – К. : ««Лада»: жіночий часопис» Режим доступу: http://woman-ua.com/arts/read/29.htm (дата звернення : 28.08.2012). – Назва з екрана.

Здоровий спосіб життя – практичні поради [Електронний ресурс] / сайт «The Epoch Times Україна»; Велика Епоха. – Текст. дані. – К. : «The Epoch Times Режим доступу: http:// www.epochtimes.com.ua/health/advices/zdorovyj-sposib-zhyttja-praktychni-porady-72597.html (дата звернення : 28.08.2012).

Здоровий спосіб життя [Електронний ресурс] / сайт «Unilever». – Текст. дані. – К. : «Unilever» Режим доступу: http://www.unilever.ua/brands/healthyliving/ (дата звернення : 28.08.2012). Назва з екрана.

Книги, що представлені на віртуальній виставці спонукають до роздумів про власне життя та життя членів родини, про продовження роду. Нам всім потрібно задуматись над тим, які ж зусилля потрібно докласти, щоб цей зв’язок поколінь не перервався, бо лише завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, а країна – державою.

Підготовлено головним бібліотекарем

відділу абонемента Боголій В.Я.

78888 ...