Черкаська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

Мета діяльності організації – поліпшення екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.
ВЕЛ зі всього розмаїття екологічних громадських організацій України вирізняє послідовність у роботі, ґрунтовне дослідження проблем та практичні дії щодо їх розв’язання, використання нестандартних підходів у роботі.
Основна мета співпраці:
сприяння формуванню у молоді комплексної системи знань з основ екології;
інформування про екологічні кризові явища у світі, країні, регіоні, місті;
сприяння підвищенню екологічної освіти та культури молоді;
виховання мотивацій і звичок екологічної поведінки і дій по відношенню до людини і природи;
змусити молодь визнати себе відповідальними за здійснення надзвичайно важливих екологічних законів, принципів функціонування екосистеми і біосфери, життєвих зв’язків людства зі світом, що оточує його.

78888 ...