Книги, які придбані в рамках Програми поповнення бібліотечних фондів у Черкаській області на 2018–2023 роки

Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва : кол. монографія / [ред.-упоряд. В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 212с. – ISBN 978-617-7507-86-3

Апшай, Марія Василівна. Регіональні бібліотекознавчі дослідження: стан, проблеми, тенденції : монографія / М. В. Апшай ; КЗ вищої освіти "Ужгородський ін-т культури і мистецтв". – Київ : Ліра-К, 2020. – 228с. – ISBN 978-617-7844-88-3

Безверхній, Дмитро. Порцеляновий погляд : ретро-детектив / Д. Безверхній. – Київ : Темпора, 2020. – 296с. – ISBN 978-617-569-442-8

Безсмертний, Володимир. Українська журналістика та її воєнний сегмент учора, сьогодні, завтра / В. Безсмертний. – Київ : Ліра-К, 2020. – 200с. – ISBN 978-617-7748-81-5

Біне, Лоран. HHhH Голову Гімлера звуть Гайдріх : роман / Л. Біне ; пер. з франц. О. Леська. – Харків : Vivat, 2018. – 352 с. – ISBN 978-966-942-115-9

Бородкіна, Ірина Лаврентіївна. Web-технології та Web-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; Мінкультури України ; МОН України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 212с. – ISBN 978-617-7844-14-2

Буткевич, Ольга Володимирівна. Історія міжнародного права : підручник / О. В. Буткевич ; МОН України. – Вид. 2-ге. – Київ : Ліра-К, 2020. – 412с. – ISBN 978-966-269-51-6

Варивончик, Анастасія Віталіївна. Художні промисли України: генеза, історична еволюція, сучасний стан та тенденції : монографія / А. В. Варивончик. – Київ : Ліра-К, 2018. – 528с. – ISBN 978-617-7748-17-4

Віан, Борис. Шумовиння днів / Б. Віан ; пер. з фр. Петро Таращук. – Івано-Франківськ : Вавилонська бібліотека, 2019. – 176с. – ISBN 978-966-97482-3-9

Водонаєва, Альона. Гола : правда про те, як бути справжньою жінкою / А. Водонаєва. – Київ : Форс Україна, 2019. – 240 с. – ISBN 978-617-7559-95-4

Волинська, Олена Степанівна. Повелителька ліхтарів : роман / О. С. Волинська. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 240с. – ISBN 978-617-12-7128-9

VIII наукові читання, присвячені пам'яті Володимира Михайловича Корецького : збірник наукових праць / МОН України, нац. академія наук України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 604с. – ISBN 978-966-2609-95-0

Вступ до музеєзнавства і пам'яткознавства : навч. посібник / редкол.: Гончарова О.М., Пустовалов С.Ж., Ольговський С.Я. – Київ : Ліра-К, 2019. – 490с. – ISBN 978-617-7748-95-2

Гарфанг. Вони повертаються : роман / Гарфанг. – Київ : Ліра-К, 2019. – 280с. – Справжнє ім'я - Поліщук Олеся Павлівна. – ISBN 978-617-7748-52-5

Голиш, Григорій Михайлович. Пером публіциста : вибрані нариси, статті, інтерв'ю / Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 388с. – ISBN 978-617-7475-67-4

Гончарук-Чолач, Тетяна Вікторівна. Засоби масової інформації у політичному житті суспільства : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач ; МОН України, Тернопільський нац.екон. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 252с. – ISBN 978-617-7844-64-7

Гончарук-Чолач, Тетяна Вікторівна. Теорія та практика політичної пропаганди : підручник / Т. В. Гончарук-Чолач, Н. В. Джугла ; МОН України, Тернопільський нац. екон. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 254с. – ISBN 978-617-7844-48-7

Гончарук-Чолач, Тетяна Вікторівна. Історія українських та зарубіжних політичних вчень : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, В. Я. Томахів ; МОН України, Тернопільський нац. екон. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 228с. – ISBN 978-617-7844-71-5

Горбань, Юрій Іванович. Консервація і зберігання документів : практикум / Ю. І. Горбань ; МОН України, Мінкульт. України. – Київ : Ліра-К, 2020. – 156с. – ISBN 978-617-7748-92-1

Ґупта, Суніл. Цифрова стратегія : посібник з переосмислення бізнесу / С. Ґупта ; пер. з англ. І. Ковалишеної. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 320с. – ISBN 978-966-948-210-5

Дженніфер, Л. Скотт. Уроки мадам Шик : 20 секретів стилю, про які я дізналася в Парижі / Л. С. Дженніфер. – Київ : КМ-Букс, 2019. – 256с. – ISBN 978-966-948-149-8

Добрянський, Василь Васильович. Помилка капітана Жеграя : роман / В. В. Добрянський. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 288с. – ISBN 978-617-12-7624-6

Дочинець, Мирослав Іванович. Триб : Многії літа. Благії літа. Вічник. Світован. Синій зошит. Розрада-гора / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2019. – 813с. – ISBN 978-966-8269-37-0

Експертиза продовольчих товарів : кредитно-модульний курс : навч. посіб. / МОН, Полтавський ун-т економ. і торгівлі ; О.П. Юдіченко, З.Я. Котова, Н.О. Кузнецова, З.П. Рачинська. – Київ : Ліра-К, 2018. – 248 с. – ISBN 978-966-2609-70-7

Загальна соціологія : хрестоматія / МОН України, Тернопільський нац. екон. ун-т. ; переклад.: А.В. Фурман, В.С. Біксун., О.С.Морщакова. – Київ : Ліра-К, 2020. – 354 с. – ISBN 978-617-7748-61-7

Зайченко, Іван Васильович. Педагогіка : підручник / І. В. Зайченко ; МОН України, Нац. ун-т. біоресурсів і природокористування України. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – Київ : Ліра-К, 2020. – 608с. – ISBN 978-617-7320-21-9

Зайченко, Іван Васильович. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : монографія / І. В. Зайченко. – Київ : Ліра-К, 2016. – 216с. – ISBN 978-617-7320-26-4

Зайченко, Іван Васильович. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : підручник / І. В. Зайченко. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2020. – 512с. – ISBN 978-617-7320-64-6

Заставська, Ксенія. Steck. Мережива життя / К. Заставська. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 304с. – ISBN 978-617-7398-10-2

Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети / пер. з італ. С.А. Кулініч та інші ; за ред. У. Еко. – Харків : Фоліо, 2018. – 763с. – ISBN 978-966-03-8476-7

Калініченко, Л. М. Формування творчого мислення молодших школярів: ґенеза ідей українських психологів і педагогів : навч. посіб. / Л. М. Калініченко. – Київ : Ліра-К, 2019. – 96с. – ISBN 978-617-7507-78-8

Карасьова, Наталія Анатоліївна. Міжнародний бізнес : практикум для студентів спеціальностей "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" та "Міжнародні економічні відносини" / Н. А. Карасьова ; рецензенти: Н.В. Стежко, А.Д. Ревенко А.Д., С.О. Рибак. – Київ : Ліра-К, 2019. – 74с. – ISBN 978-617-7748-56-3

Караткевіч, Ірына Іванауна. Сучасная беларуская мова. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія : дапоможнік / І. І. Караткевіч. – Київ : Ліра-К, 2019. – 140p. – Білорус. мовою. – ISBN 978-617-7748-57-0

Кейс, Стів. IT- цунамі, як бізнесу вижити в третій хвилі інтернету / С. Кейс ; пер. з англ. Ю. Максимейко. – Київ : K.Fund, 2017. – 192с. – ISBN 978-966-136-425-6

Кияниця, Євгенія Олегівна. Зв'язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону : монографія / Є. О. Кияниця. – Київ : Ліра-К, 2018. – 180с. – ISBN 978-617-7605-15-6

Кобижча, Наталія Іванівна. Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект : монографія / Н. І. Кобижча ; рец.: Т.О. Долбенко, В.М. Медведева, А.І. Мовчун. – Київ : Ліра-К, 2017. – 204с. – ISBN 978-617-7320-87-5

Козоріз, Віктор Петрович. Драбів та Драбівщина : нариси історії рідного краю / В. П. Козоріз. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 564с. : фото. – ISBN 978-617-7475-66-7

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Київські бомби : роман / А. А. Кокотюха. – Харків : Фоліо, 2019. – 315с. – (Серія "Ретророман"). – ISBN 978-966-03-7113-2

Коліївщина: право на повстання : зб. наук. і науково-популярних ст., присвячений 250-літтю нац.-визвол. повстання 1768-1770 рр. / упоряд. Є. Букет ; Н.-д. ін-т козацтва ім. С. Бандери ; НАЦ "УССД", Іст. клуб "Холодний Яр". – Київ : Видавець Марко Мельник, 2020. – 344с. – ISBN 978-617-7838-05-9

Кузьма-Качур, М. І. Основи краєзнавства : навч. посібник / М. І. Кузьма-Качур, М. В. Горват ; МОН України, Мукачівський держ.ун-т. – Київ : Ліра-К, 2019. – 256с. – ISBN 978-617-7507-10-8

Куштан, Дмитро. Археологія та рання історія Черкас = Archaeology and Early History of : [монографія] / Д. Куштан, Валерій. Ластовський. – Київ-Черкаси : Ін-т археології НАН України, 2016. – 290с. : іл. – Анотація, зміст і резюме англ. мовою. – ISBN 978-966-02-7869-1

Левада, Ганна. Розділена душа. Кохання, що не вбила навіть смерть / Г. Левада. – Київ : Гамазин, 2019. – 468с. – ISBN 978-966-279-103-7

Левада, Ганна. Інститут часу. У вирі зниклих світів / Г. Левада. – Київ : Гамазин, 2020. – 2020с. – ISBN 978-966-279-145-7

Левченко, Віктор. Вільні стосунки : [роман] / В. Левченко. – Київ : Ліра-К, 2020. – 180с. – ISBN 978-617-7844-02-9

Леус, Елла. Антипадіння : роман / Е. Леус. – Київ : Український пріоритет, 2017. – 200с. – ISBN 978-617-7398-43-0

Липківський, Василь (митрополит). Відродження церкви в Україні 1917-1930 / В. Липківський ; упоряд. О. С. Мазуренко, І. О. Прилуцька. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2020. – 488с. : іл.,фото. – ISBN 978-617-7274-95-6

Ліщитович, Леонід Іванович. Ноосфера / Л. І. Ліщитович ; рец.: М.І. Сенченко, Ю.М. Комар. – Київ : Ліра-К, 2020. – 308с. – (Серія "Реванш історії: креативна революція"). – ISBN 978-617-7748-19-8

Льовшина, Людмила Дмитрівна. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів : навч. посіб. / Л. Д. Льовшина, В. М. Михайлов, О. В. М'ячиков ; МОН України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Ліра-К, 2016. – 388с. – ISBN 978-966-2174-08-3

Мариновський, Юрій Юхимович. Черкаська минувшина. Кн. II : Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області після 1917 року / Ю. Ю. Мариновський. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 480с. : фото. – ISBN 966-693-004-8

Мариновський, Юрій Юхимович. Батьківщина-2012 : альманах. Ч. І : Гулаки на правобережжі Дніпра: родовід і власність правобережних Гулаків з Артема : матеріали до біографії роду / Ю. Ю. Мариновський. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 512с. – ISBN 978-966-2783-37-7

Мариновський, Юрій Юхимович. Батьківщина-2012 : альманах. Ч. ІІ : Семеренки / Симиренки із славетної Городищини. Родовід. XVIII-XX ст. / Ю. Ю. Мариновський. – Черкаси : Вертикаль, 2017. – 136с. – ISBN 978-617-7475-24

Матвієнко, Микола Петрович. Основи електротехніки та електроніки : підручник / М. П. Матвієнко ; МОН України, Конотопський ін-т. Сумського держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2019. – 504с. – ISBN 978-617-7320-38-7

Матічин, Ярослава. Скарб тамплієрів Deus Vult / Я. Матічин. – Київ : Ліра-К, 2020. – 392с. – ISBN 978-617-7844-39-5

Медведєва, Валентина. Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України : монографія / В. Медведєва, О. Шендрик ; МОН України, м-во культури, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2020. – 248с. – ISBN 978-617-7844-63-0

Мейл, Пітер. Рік у Провансі / П. Мейл. – Харків : Vivat, 2020. – 256с. – (Серія "Дозвілля"). – ISBN 978-966-982-094-5

Мельниченко, Василь Миколайович. Черкащина – земля прадавня, щедра і свята : [книга-альбом] / В. М. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 168с. : фото. – ISBN 978-617-7475-44-5

Методи сучасної теорії управління : підручник / МОН України, Нац. ун-т харч. технологій ; А.П. Ладанюк, Н.М. Луцька, В.Д. Кишенько, Л.О. Власенко, В.В. Іващук. – Київ : Ліра-К, 2019. – 368с. – ISBN 978-617-7605-36-1

Мітіна, Світлана Володимирівна. Психологія особистості : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / С. В. Мітіна ; МОН України, Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ : Ліра-К, 2020. – 274с. – ISBN 978-617-7844-03-6

Мовна екологія академічного повсякдення: словник-довідник / уклад.: Калько М., Калько В., Погрібний І. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2019. – 356с. – ISBN 978-966-920-482-0

Могила, Ю. А. Народні джерела творчості Степана Васильченка. До питання жанрово-стильових особливостей художнього самовираження : посіб. / Ю. А. Могила. – Київ : Ліра-К, 2019. – 68с. – ISBN 978-617-7748-38-9

Мойєс, Джоджо. Один плюс один : роман / Д. Мойєс ; пер. з англ. Д. Петрушенко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 384с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-12-5054-3

Мойєс, Джоджо. Корабель наречених : роман / Д. Мойєс ; пер. з англ. С. Ткачов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 448с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-12-5125-0

Мойєс, Джоджо. Дівчина, яку ти покинув : роман / Д. Мойєс. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 480с. – ISBN 978-617-12-1311-1

Мойєс, Джоджо. Срібна затока : роман ; / Д. Мойєс. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 432с. – ISBN 978-617-12-7645-1

Мойєс, Джоджо. Париж для самостніх та інші історії : збірка / Д. Мойєс. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 240с. – ISBN 978-617-12-3364-5

Морган, Сара. Як зберегти таємницю / С. Морган ; пер. з англ. Вікторії Ярмольчук. – Харків : Vivat, 2019. – 384с. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-982-005-1

Москалець, Віктор Петрович. Психологія особистості : підручник / В. П. Москалець. – Київ : Ліра-К, 2020. – 364с. – ISBN 978-617-7844-51-7

Москалець, Віктор Петрович. Психологія релігії : підручник / В. П. Москалець ; МОН України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Ліра-К, 2020. – 192с. – ISBN 978-617-7844-50-0

Мюссо, Ґійом. Таємниче життя письменників : роман / Ґ. Мюссо. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 208с. – ISBN 978-617-12-7628-4

Нарбут-Линкевич, Вера Павловна. Георгий Нарбут : неизвестные страницы личной жизни / Вера Павловна. Нарбут-Линкевич ; [упоряд. Л. Нарбут]. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2010. – 148с. : ил. – Передм. укр., рос. мовами. – ISBN 978-966-493-302-2

Неіленко, Сергій Михайлович. Кулінарна етнологія : навч. посіб. / С. М. Неіленко, В. А. Русавська ; МОН України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – с. – ISBN 978-617-7844-35-7

Організація готельно-ресторанної справи : навч. посіб. / за ред. Брич В.Я. – Київ : Ліра-К, 2020. – 484с. – ISBN 978-617-7844-16-6

Орищенко, Роман. Релігійний світ українських селян другої половини XIX - першої третини XX ст. / Р. Орищенко ; наук. ред. Ю. Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 80с. – (Історія і історик). – ISBN 978-617-7475-53-7

Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту / В.М. Богуш, В.В. Богуш, В.Д. Бровко, В.П. Настрадін. – Київ : Ліра-К, 2020. – 554с. – ISBN 978-617-7844-54-8

Палеха, Юрій Іванович. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; МОН України ПВНЗ "Європейський ун-т". – Київ : Ліра-К, 2020. – 220с. – ISBN 978-617-7605-29-3

Палеха, Юрій Іванович. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк ; МОН України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 386с. – ISBN 978-966-2609-54-2

Пам'ять серця: збірка інформаційних та фотоматеріалів / упоряд. Маліщук Л.М. – Черкаси : вид. Чабаненко Ю.А., 2017. – 316с. : фото. – ISBN 978-966-920-296-3

Партико, Зіновій Васильович. Логіка : теоретичні основи та прикладне застосування в мас-медіа : підручник / З. В. Партико. – Київ : Ліра-К, 2018. – 332с. – ISBN 978-617-7605-72-9

Перепелиця, Алла Іванівна. Православні святині Чигиринщини / А. І. Перепелиця. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 220с. – Анот., вступ парал. англ. – ISBN 978-617-7475-65-0

Пирог, Т. М. Біохімічні основи мікробного синтезу : підручник / Т. М. Пирог, Ю. М. Пенчук. – Київ : Ліра-К, 2020. – 258с. – ISBN 978-617-7748-82-2

Політика та економіка: словник-довідник : навч. посіб. / МОН України, Тернопільський нац. екон. ун-т ; уклад.:Т.В. Гончарук-Чолач, М. Л. Шумка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 490с. – ISBN 978-617-7844-67-8

Прилуцька, Ірина Олександрівна. Місто Черкаси = Cherkasy city : книга-альбом / І. О. Прилуцька, О. О. Прилуцький ; фото: І. О. Прилуцька, О. О. Прилуцький ; пер. М. Ю. Ісаєнко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2019. – 84с. – Укр., англ. – ISBN 978-617-7787-02-9

Розташування бібліографічних записів у каталогах публічних бібліотек за Універсальною десятковою класифікацією. Т. 1 : Скорочені допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік) / ДНУ "Книжкова палата України" ім. І. Федороова. – Київ : Ліра-К, 2020. – 260с. – ISBN 978-966-647-207-9

Розташування бібліографічних записів у каталогах публічних бібліотек за Універсальною десятковою класифікацією. Т. 2 : Алфавітно-предметний покажчик / ДНУ "Книжкова палата України" ім. І. Федороова. – Київ : Ліра-К, 2020. – 186с. – ISBN 978-966-647-207-9

Саєнко, Валентина Павлівна. Поезія Ліни Костенко: традиція, контекст, художня своєрідність : монографія / В. П. Саєнко. – Київ : Смолоскип, 2020. – 640с. – ISBN 978-617-7622-15-3

Сенченко, Микола Іванович. Ера націоналізму : дійові особи: націоналісти, бюрократи, олігархи / М. І. Сенченко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 124с. – (Серія "Реванш історії: креативна революція"). – ISBN 978-617-7605-69-9

Сенченко, Микола Іванович. Креативна революція / М. І. Сенченко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 200с. – (Серія "Реванш історії: креативна революція"). – ISBN 97617-7605-30-9

Сергєєнко, Ольга Миколаївна. Самоосвітня діяльність студентів мистецько-педагогічних спеціальностей : монографія / О. М. Сергєєнко ; МОН України, КЗ вищої освіти Київської обл. ради. – Київ : Ліра-К, 2019. – 284с. – ISBN 978-617-7844-29-6

Сімсіон, Ґрем. Ефект Розі : герої "Проекту "Розі" знову з нами / Ґ. Сімсіон ; пер. з англ. Я. Лимар. – Харків : Vivat, 2020. – 352с. – ISBN 978-966-982-084-6

Сімсіон, Ґрем. Проект "Розі" / Ґ. Сімсіон ; пер. з англ. К. Манкович. – Харків : Vivat, 2020. – 320с. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-982-134-8

Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації: практ. посіб. / уклад. Лобановська Інна Георгіївна ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Ліра-К, 2019. – 105с. – (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; вип. 20). – ISBN 978-617-7844-34-0

Смірнов, Олег Ювеналійович. Медична біологія : енциклопедичний довідник / О. Ю. Смірнов ; МОН України ; МОЗ України ; Сумський державний ун-т. – Київ : Ліра-К, 2016. – 508с. – ISBN 978-617-7320-44-8

Степенькіна, Парасковія Яківна. Палацовий ансамбль на гранітних островах / П. Я. Степенькіна, Т. Ю. Полякова. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2019. – 156с. : іл. – (Серія "Дивовижі Черкащини"). – ISBN 978-966-920-497-7

Стех, Роман. Дідько знає його : [детектив] / Р. Стех. – Київ : Гамазин, 2020. – 196с. – ISBN 978-966-279-144-0

Стех, Марко Роберт. Голос : роман / М. Р. Стех ; передм. К. Москалець. – Львів : Вид-во Terra Incognita, 2018. – 384с. – (Серія "Українська езотерика"). – ISBN 978-617-7646-00-5

Страшевич, Василь Борисович. Черкаси за межами століть : історико-краєзнавчі нариси / В. Б. Страшевич. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2019. – 432с. – ISBN 978-966-920-463-9

Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів : колективна монографія / МОН України, Маріупольський державний ун-т ; за загал. ред. проф. Ю. С. Сабадаш. – Київ : Ліра-К, 2019. – 308с. – ISBN 978-617-7748-77-8

Сучасний танець : основи теорії і практики / МОН України, Київ. нац. ун-т, кафедра сучасної хореографії ; Бігус О. О. та ін. – Київ : Ліра-К, 2020. – 264с. – ISBN 978-617-7320-77-6

Сьомка, Сергій Володимирович. Біоніка в дизайні середовища : навч. посіб. / С. В. Сьомка ; ред. С. М. Суходольська ; рец. В. В. Куцевич, М. М. Дьомін, Т. В. Русевич. – Київ : Ліра-К, 2018. – 248с. : іл. – ISBN 978-617-7320-97-4

Сьомка, Сергій Володимирович. Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання : підручник / С. В. Сьомка, Є. А. Антонович ; рец.: В.А. Абизов, М.М. Дьомін, О.С. Слєпцов. – Київ : Ліра-К, 2019. – 400с. – ISBN 978-617-7605-28-6

Сьомка, Сергій Володимирович. Основи дизайну архітектурного середовища : підручник / С. В. Сьомка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 480с. – ISBN 978-617-7844-04-3

Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК : ББК станом на 1997 рік, УДК - на 2011 рік / [уклад. М. Й. Ахвердова та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова". – Київ : Кн. палата України, 2017. – 84с. – ISBN 978-966-647-205-5

Талан, Світалана Олегівна. Де живе свобода : роман / С. О. Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 208с. – ISBN 978-617-12-7649-9

Теслюк, Валентина Михайлівна. Основи профорієнтаційної роботи : навч. посіб. / В. М. Теслюк. – Київ : Ліра-К, 2019. – 304с. – ISBN 978-617-7320-85-1

Теслюк, Валентина Михайлівна. Основи красномовства : навч. посіб. / В. М. Теслюк ; МОН України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2020. – 524с. – ISBN 978-617-7844-19-3

Ткач, Микола Михайлович. Українська звичаєва культура : монографія / М. М. Ткач. – Київ : Ліра-К, 2018. – 592с. – ISBN 978-617-7507-99-3

Тясминський каньйон / уклад. Г. М. Таран, Т. П. Чупак. – Черкаси : Видавець Ю.А. Чабаненко, 2018. – 40 с. : іл. – ISBN 978-966-920-418-9

Українка Леся. Думи і мрії : збірка / упоряд.: Р.П. Радишевський, О.Ф. Ставицький. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 432с. – ISBN 978-617-12-7631-4

Федоренко, Владислав Леонідович. Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні : монографія / В. Л. Федоренко ; М-во юстиції України ; Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелект. власності. – Київ : Ліра-К, 2020. – 138с. – ISBN 978-617-7844-70-8

Ферріс, Джошуа. Без імені : роман / Д. Ферріс ; пер. з англ. А. Кулінська. – Харків : Фабула, 2020. – 368с. – ISBN 978-617-09-6074-2

Харчова біотехнологія : підручник / МОН України, Нац. ун-т харч. технологій ; Т. П. Пирог, М. М. Антонюк, О. І. Скроцька, Н. Ф. Кігель. – Київ : Ліра-К, 2019. – 408с. – ISBN 978-617-7320-31-8

Чигиринщина: історія і сьогодення : матеріали VII науково-практичної конференції 21-22 листопада 2019 р. / упоряд.: Я. Л. Діденко., О. І. Трощинська, Л. О. Абашіна ; Мінкультури Укр., Нац. історико-культурний заповідник "Чигирин". – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 300с. : фото. – ISBN 978-617-7475-72-8

Шипота, Галина Євгенівна. Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипота ; М-во культ. України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 176с. – ISBN 978-617-7507-09-2

Школьна, Ольга Володимирівна. Великосвітські мануфактури князів Радзивілів XVII-XIX століть на теренах Східної Європи / О. В. Школьна ; МОН України, Київський ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т мистецтв, каф. образотворчого мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2018. – 192с. : іл. – ISBN 978-617-7605-46-0

Юхно, Борис. Ретро Град / Б. Юхно ; обкл. Є. Шмагайло ; техред. О. Третяков. – Черкаси : Вид. Третяков О. М., 2016. – 480с. : фот. – ISBN 978-617-7318-24-7

Юхно, Борис. Черкаси: пазли / Б. Б. Юхно. – Черкаси : Брама-Україна, 2019. – 480с. : фото. – ISBN 978-617-7318-91-9

Якобчук, Андрій Анатолійович. Основи медичної валеології : навч. посіб. / А. А. Якобчук, О. Г. Курик ; МОН України. – Вид. 2-ге. – Київ : Ліра-К, 2017. – 244с. – ISBN 978-966-2609-51-6

78888 ...