Положення про щорічну обласну премію ім. О. А. Захаренка

1. Щорічна обласна премія ім. О. А. Захаренка (далі – премія) запроваджується з метою піднесення ролі та авторитету педагога в суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної праці.

2. Премія присуджується педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів за:

особливі успіхи у навчанні та вихованні учнів, вихованців, формування національних і загальнолюдських цінностей, громадянського суспільства, утвердження національної ідеї, патріотизму та демократизації;

діяльність, спрямовану на забезпечення доступності освіти, реалізації конституційних прав громадян України на здобуття якісної освіти;

розроблення і впровадження нових технологій, оновлення змісту та методичного забезпечення навчального процесу, що сприяють підвищенню якості освіти і виховання;

створення підручників, навчальних посібників, педагогічних програмних засобів навчання, в тому числі електронних;

надання якісної освіти дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

перемогу у третьому (заключному) турі Всеукраїнського конкурсу „Учитель року“;

інші результати педагогічної діяльності, що мають вплив на розв’язання проблем навчання і виховання підростаючого покоління.

3. Щорічно присуджується 10 премій. Розмір премії становить 5 тис. грн.

4. Понад встановлену пунктом 3 Положення кількість, премії присуджуються переможцям і лауреатам третього (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року“ у розмірі: за І місце − 20,0 тис. грн, за ІІ місце − 10,0 тис. грн, за ІІІ місце − 5,0 тис. грн.

5. Висунення кандидатур на відзначення премією проводиться до початку навчального року за місцем роботи претендента, із залученням трудового колективу, забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості. Підставою для виплати премії переможцям і лауреатам конкурсу „Учитель року“є наказ Міністерства освіти і науки України про результати третього (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу.

6. Клопотання про присудження премії подається до управління освіти і науки обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація) територіальними органами управління освітою, міжгалузевою радою з професійно-технічної освіти, радою ректорів (директорів) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації до 15 серпня. До клопотання додаються відомості про відповідні досягнення педагогічного працівника, який претендує на відзначення премією.

7. Премія призначається за рішенням колегії управління освіти і науки облдержадміністрації, на підставі якого не пізніше 20 вересня видається наказ управління освіти і науки облдержадміністрації про виплату премій.

8. Вручення премії проводиться в урочистій обстановці до Дня працівників освіти.

9. Виплата премії здійснюється з обласного бюджету за рахунок призначень по головному розпоряднику коштів управлінню освіти і науки облдержадміністрації за кодом функціональної класифікації 070807 „Інші освітні програми“ через Комунальний навчальний заклад „Обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“.

78888 ...