Про вдосконалення вищої освіти в Україні

З метою вдосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні як фундаментальної основи для розвитку держави та підготовки конкурентоспроможного людського капіталу 3 червня 2020 року підписано Указ Президента України № 210/ 2020 «Про вдосконалення вищої освіти в Україні».
Згідно Указу буде створено Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, розроблено та затверджено стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки, здійснено ряд інших заходів.

Урядовий кур'єр. – 2020. – 6 черв.(№107). С. 1.
78888 ...