Методичні рекомендації 2015

Аналіз діяльності публічних бібліотек області з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва за 2014 рік: оглядова довідка / Комун. закл. „Обл. б-ка для юнацтва ім. В.Симоненка” Черкас. облради; авт.-уклад. Н.М.Філахтова. – Черкаси: [б.в.], 2015. – 31 с.

/text/


Євроклуби: мета створення та форми діяльності: поради бібліотекарям / Комун. закл "Обл. б-ка для юнацтва імені Василя Симоненка" Черкас. облради; [ авт.-уклад. Н. М. Філахтова]. – Черкаси: [б.в.], 2015. – 9 с.

/text/

78888 ...