Методичні рекомендації 2022

Інформуємо. Радимо. Плануємо : метод. рек. по плануванню роботи публ. б-к ТГ області з читачами юнацького віку на 2023 рік / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [уклад. Н. Філахтова ; ред. В. Чорнобривець ; обкл. Н. Іваницька]. – Черкаси : [б. в.], 2022. – 24 с.

\text\

78888 ...