Методичні рекомендації 2018

Аналіз діяльності публічних бібліотек області з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва за 2017 рік: огляд. довідка / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради; [уклад. Н. М. Філахтова]. – Черкаси: [б.в.], 2018. – 38 с.

/text/

Інформуємо. Радимо. Плануємо : метод. рек. по плануванню роботи публічних б-к області з читачами юнацького віку на 2019 рік / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [авт.-уклад. Н. М. Філахтова]. – Черкаси : [б.в.], 2018. –28 с.

/text/

78888 ...