Методичні рекомендації 2019

Аналіз діяльності публічних бібліотек області з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва за 2018 рік: огляд. довідка / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради; [уклад. Н. М. Філахтова]. – Черкаси: [б.в.], 2019. – 28 с

/text/

Інформуємо. Радимо. Плануємо : метод. рек. по плануванню роботи публічних б-к області з читачами юнацького віку на 2020 рік/ Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [авт.-уклад. Н.Філахтова]. – Черкаси : [б.в.], 2019. – 36 с.

/text/

78888 ...