Методичні рекомендації 2020

Аналіз діяльності публічних бібліотек області з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва за 2019 рік: огляд. довідка / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради; [уклад. Н. Філахтова]. – Черкаси: [б.в.], 2020. – 56 с

/text/

Зупинимо BULLYING разом : методико–бібліогр. порадник / Комун. закл. «Обл. б–ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради; [уклад. О. Шульга; ред. Н. Філахтова]. – Черкаси : [б. в.], 2020. – 32 с.


/text/

Інформуємо. Радимо. Плануємо : метод. рек. по плануванню роботи публічних б-к області з читачами юнацького віку на 2021 рік / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [авт.-уклад. Н. Філахтова]. – Черкаси : [б.в.], 2020. – 32 с.

/text/

78888 ...