Методичні рекомендації 2023

Інформуємо. Радимо. Плануємо : метод. рек. по плануванню роботи публ. б-к ТГ області з читачами юнацького віку на 2024 рік / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [уклад. О. Башлик ; ред. В. Чорнобривець ; обкл. Н. Іваницька]. – Черкаси : [б. в.], 2023. – 40 с.

\text\

Промоція книги і читання : сучасний підхід : методико–бібліогр. матеріали / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [уклад. Н. Філахтова ; ред. В. Чорнобривець ; обкл. Н. Іваницька]. – Черкаси : [б. в.], 2023. – 40 с.

\text\

Світ один для всіх : інклюзія у бібліотеці : методико–бібліогр. порадник / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради; [уклад. О. Башлик; ред. Н. Філахтова; обкл. Н. Іваницька]. – Черкаси : [б. в.], 2023. – 56 с.

\text\

78888 ...